Jak vyrábět multimediální a interaktivní učebnice či pracovní listy

Datum

Středa 24.8.2016 9:10 – 15:10

Místo

FF MU, Brno

budova B, učebna B2.33

 

Jak se k nám dostanete?

Lektor

Michal Černý

Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu knihovnictví a informačních studií v na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako Vzdělávací technologie, Metodik ICT, Laboratoř vzdělávacích technologií nebo Digitální kompetence. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi. Na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

TwitterLinkedIn

Anotace

Kurz se zaměřuje na to, jakým způsobem je možné vytvářet interaktivní učební materiály, které může tvořit buď učitel sám, nebo do jejich tvorby zapojit také žáky a studenty. Postupovat budeme od nejjednodušších možností jako je práce s QR kódy, až po sazbu samostatného multimediálního magazínu. Dále bude kladen důraz na tvorbu učebních kolekcí a seznámení se s nástroji pro jejich tvorbu (Bibblo, Fold, Scoopit). V rámci semináře si učitel takovou sbírku pro svoji výuku sám vytvoří. Budeme využívat především bezplatné nástroje, které lze ve školním prostředí jednoduše implementovat. Seminář bude mít praktický tvůrčí charakter.

Obsah kurzu

  • úvodní seznámení, organizační pokyny
  • QR kódy a nástroje na jejich generování
  • tvorba jednoduchých pracovních listů
  • tvorba kolekcí, digitální informační kurátorství
  • sazba interaktivního magazínu
  • didaktické zásady a postupy
  • evaluace, diskuse, závěr

Pro koho je kurz určen?

Pro libovolného učitele s kladným vztahem k technologiím a základní počítačovou gramotností.

Proč se přihlásit?

Naučíte se pracovat s konkrétními nástroji pro tvorbu interaktivních a multimediálních materiálů či kolekcí a sbírek zdrojů. Získáte také didaktické a metodické zázemí pro jejich školní implementaci.

Prolustrujte si lektora třeba na jeho webu nebo si přečtete nějakou jeho knihu, zvláště pak Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, která se vztahuje k části kurzu.

Kurz je akreditován MŠMT, absolvováním získáte certifikát.