Pět a jedna inspirace pro využití videa ve výuce

Datum

Pondělí 17.10.2016, 16:00 – 18:00

Cena

200 Kč

Místo

FF MU, Brno

 

Jak se k nám dostanete?

Lektor

Michal Černý

Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu knihovnictví a informačních studií v na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako Vzdělávací technologie, Metodik ICT, Laboratoř vzdělávacích technologií nebo Digitální kompetence. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi. Na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

TwitterLinkedIn

Anotace

Natáčení videa a práce s nim není nikterak nedostupnou činností, zvláště v situaci, kdy telefonem nebo tabletem se schopností produkovat kvalitní záznam disponuje podstatná část žáků. Seminář se zaměřuje na různé možnosti využití videa ve výuce – od dokumentaristiky a umění, až po jednoduché nástroje pro práci s elektronickou tužkou, evaluační metody či živé přenosy. Účastníci si jednotlivé možnosti sami vyzkouší a naučí se pracovat s nástroji, které jsou pro zpracování videa důležité a užitečné.

Obsah kurzu v bodech

  • úvodní seznámená 
  • zásady natáčení videa, video ve výuce, práce s nahráváním u mobilních zařízení 
  • jednoduchá postprodukce a živé přenosy 
  • základní didaktické modely využití 
  • elektronická tužka
  • diskuse, evaluace, závěr 

Pro koho je kurz určen?

Pro kohokoli se zájmem o video ve výuce. Pokud je to možné, vezměte si s sebou prosím vlastní zařízení.

Proč se přihlásit?

Naučíte se natáčet a zpracovávat video nejen na mobilních zařízení a přenášet jej do běžné výuky.

Nahlédněte do e-podpory kurzu.