Bezpečnost žáků na internetu

Datum

Čtvrtek 25.8.2016, 9:10 – 15:10

Cena

600 Kč

Místo

FF MU, Brno

Jak se k nám dostanete?

Lektor

_k6a1348

Pavla Kovářová

Je absolventkou bakalářského a magisterského studia na KISK a od roku 2015 doktorského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK. V dizertační práci Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí spojila svá různá zájmová témata, která se odráží i ve vyučovaných předmětech: informační bezpečnost, informační gramotnost, vzdělávání, právní a etická pravidla práce s informacemi, informační politika a související.

 

Anotace

Bezpečnost žáků na internetu se stále více promítá do výuky na základních i středních školách. Učitelé by měli být schopni toto téma do výuky zařadit a také reflektovat při řešení problémů, kdy mezi nejznámější patří kyberšikana, ale hrozeb pro žáky je mnohem více. Seminář si klade za cíl právě na základě nejčastějších hrozeb pro žáky a jejich rizikového použití ICT upozornit na využitelná bezpečnostní opatření na úrovni chování, technického nastavení a právního řešení, která by měli učitelé znát. Seminář se tedy nebude zaměřovat na to, jak téma zařadit do výuky, ale spíše na odborné informace o bezpečnosti žáků na internetu, na základě kterých si učitel sám bude moci připravit výuku, nebo poradit žákovi při řešení problémové situace.

Obsah kurzu v bodech

  • výsledky výzkumů použití internetu dětmi (ZŠ/SŠ) se zaměřením na rizikové aktivity 
  • přehled a rozšířenost útoků ve vztahu k žákům
  • pravidla bezpečného chování 
  • technická opatření na počítači 
  • právní možnosti 
  • bezpečnost při použití mobilních zařízení 

Pro koho je kurz určen?

Především pro preventisty na školách, ale také učitele informatiky a třídní učitele na základních a středních školách. Kurz předpokládá uživatelské znalosti internetu a mobilních technologií. Půjde o přehledové seznámení s možnostmi především pro žáky, nebudou proto řešena pokročilá bezpečnostní opatření (např. využití TOR pro anonymizaci).

Proč se přihlásit?

Získáte potřebné odborné informace o rizicích a útocích na žáky v online prostředí, abyste byli schopni na to reagovat výukou nebo podporou v problémové situaci. Seznámíte se také s širokou škálou možných bezpečnostních opatření, které můžete využít sami, nejen ve vztahu k dětem.

Kurz je akreditován MŠMT, absolvováním získáte certifikát.