E-portfolia ve výuce: od teorie k praxi

Datum

Pátek 17.2.2017, 16:00 – 18:00

Cena

200 Kč

Místo

FF MU, Brno

Jak se k nám dostanete?

Lektor

Michal Černý

Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu knihovnictví a informačních studií v na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako Vzdělávací technologie, Metodik ICT, Laboratoř vzdělávacích technologií nebo Digitální kompetence. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi. Na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

Twitter, LinkedIn

Anotace

Práce s digitálními portfolii je v současné době jednou z důležitých složek moderního vyučování a sebepresentace. Seminář se bude věnovat dvěma oblastem práce s e-portfoliem. V první se zaměříme na učitelské – k čemu a proč jej využít, co do něj dávat a nedávat; v druhé části pak na žákovská a možnosti jejich využití. Během workshopu budeme pracovat s konkrétními nástroji, které tvorbu e-portfolií umožňují, takže si bude moci každý účastník vytvořit základní obrysy vlastního portfolia.

Obsah kurzu v bodech

  • úvodní seznámení, k čemu e-portfolio, ukázky dobré práce 
  • nástroje na tvorbu portfolia (WordPress, Google Sites, Wix) 
  • učitelské portfolio – od teorie k praktické tvorba 
  • žákovské portfolio a jeho využití v edukačním procesu 
  • diskuse, evaluace, závěr

Pro koho je kurz určen?

Pro kohokoli se základy počítačové gramotnosti.

Proč se přihlásit?

V rámci kurzu se naučíte vytvářet vlastní e-portfolio i to, jak pracovat s žákovskými portfolii, především ve vztahu k sebeurčenému vzdělávání.

Pokud Vás téma zajímá, podívejte se na Fold, web s portfoliem lektora nebo na si přečtěte jeho článek na RVP.cz.