ICT Metodik

Období výuky

Říjen 2016 – červen 2017; každou sudou sobotu od 8.10.2016, 9:10 – 14:05.

Cena

10 000 Kč

Místo

FF MU, Brno

 

Jak se k nám dostanete?

Lektor

Michal Černý

Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu knihovnictví a informačních studií v na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako Vzdělávací technologie, Metodik ICT, Laboratoř vzdělávacích technologií nebo Digitální kompetence. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi. Na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

Twitter, LinkedIn

Anotace

Akreditovaný kurz DVPP, který je nutný pro výkon specializované pedagogické činnosti Koordinátora ICT ve školách. Účastníci kurzu se postupně seznámí jak s pedagogickými a didaktickými aspekty využívání moderních technologií a ICT, tak se zásadami a specifiky jejich koordinace. V rámci celého roku se budeme důsledně snažit propojovat teoretickou a praktickou část.

Účastník tak odchází nejen s dobrými teoretickým základy a praktickými kompetencemi pro práci s technologiemi samotnými, žáky a svými kolegy, ale také s mnoha připravenými dokumenty a postupy, které mu do začátku mohou pomoci. Od hotové evaluace školy podle metodiky Škola21, až po řád počítačové učebny či strategii ICT. Obsah je do velké míry přizpůsobován potřebám a přáním účastníků tak, aby bylo možné nabyté znalosti snadno implementovat do školní praxe, již v průběhu jeho trvání.

Kurz je dvousemestrální, prezenční výuka probíhá v sobotu (většinou od 9:10-14:05), tak, aby jeho absolvování nenarušovalo běžný chod školy či výkon povolání. Dovolená je nejvýše 50% absence. Součástí studia jsou nejen presenční setkání, ale také e-learningový kurz.

Obsah

 • Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 • Hygiena, ergonomie, pravidla bezpečnosti práce s ICT
 • Počítačová bezpečnost
 • Tvorba ICT plánu školy, Škola21, ICT a RVP
 • Informační systémy ve vzdělávání
 • Vedení školních žákovských projektů
 • Moderní technologie
 • Počítač a volný čas
 • ICT ve speciální pedagogice
 • Principy a možnosti počítačových sítí
 • Zdroje informací na webu, repozitáře
 • Webináře
 • Digitální informační kurátorství
 • Úvod do manažerských kompetencí
 • Informační management, informační systémy
 • Mentoring, koučování a supervize
 • Cloud ve škole
 • Inklusivní škola
 • Strategie digitálního vzdělávání od roku 2020
 • Závěrečná komisionální obhajoba závěrečné práce

Pro koho je kurz určen?

Učitel s nejméně tříletou praxí, se zájmem o ICT. Aprobace informatika není nutná.

Co si z kurzu odnesete?

Dvoje skripta, kontakty na ostatní koordinátory, schopnost ve škole koordinovat ICT a a metodicky pomáhat ostatním učitelům, možnost vykonávat specializovanou pozici a čerpat příslušné požitky z ní (snížená přímá výuka, odměna).