Kurzy na míru

Lektoři:

Zaujal vás některý z našich vyučujících a máte zájem o vytvoření kurzu na míru? Napište nám na náš email: ed@kisk.cz

Michal Černý

Michal Černý působí na KISKu jako garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání. Ve svých hodinách vede studenty k tomu, aby se skutečně učili, a ukazuje, jak přinášet technologie do vzdělávání. Působil jako metodik v projektu Interes, v současnosti dokončuje doktorské studium na Ústavu fyzikální elektroniky.

Odbornost

Experimentální metody ve vzdělávacích technologiích, aplikace sociální informatiky do pedagogiky, filosofie výchovy ve vztahu k ICT, digitální informační kurátorství, webináře.

lzs

Ladislava Z. Suchá

Ladislava Zbieczuk Suchá je odbornou asistentkou na KISKu, vyučuje metodologii a dlouhodobě se zabývá měřením kvality služeb i uživatelského zážitku. Stála za projekty Výzkumy.knihovna.cz, 100metod.cz, Mystery shopping pro knihovny či Libdesign. Výzkumy ji nejen živí, ale především baví.

Odbornost

Výzkumy v knihovnách

387063_10151053040246868_81325474_n

Gabriela Šimková

Gabriela Šimková je doktorandka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zabývá problematikou výzkumů v informačním vzdělávání, o které pravidelně přednáší. Je šéfredaktorkou časopisu Inflow.cz, lektorovala online kurz Výzkumy.knihovna.cz.

Odbornost

Výzkumy v knihovnách

Markéta Bočková

Markéta Bočková prosazuje principy projektového řízení na akademické půdě, hlavně v oboru informačních studií a knihovnictví. Vytvořila a vyučuje e-learningový předmět Kurz projektového managementu. Zkušenosti čerpá z komerční sféry i z vedení projektů na akademické půdě. V roce 2014 získala certifikaci IPMA D.

Odbornost

Kurz projektového mangementu

Pavla Kovářová

Pavla Kovářová je absolventkou bakalářského a magisterského studia na KISK a od roku 2015 doktorského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK. V dizertační práci Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí spojila svá různá zájmová témata, která se odráží i ve vyučovaných předmětech: informační bezpečnost, informační gramotnost, vzdělávání, právní a etická pravidla práce s informacemi, informační politika a související.

Odbornost

Bezpečnost na internetu pro děti

Martin Krčál

Jsem duchovním otcem projektu Citace.com, podílím se na rozvoji knihovnické větve v rámci bakalářského studia, jsem garantem Knihovny Na Křižovatce a zodpovídám za praxe a stáže na KISK FF MU. Aktuálně se účastním jednání o nové Koncepci rozvoje knihoven.

Odbornost

citace a citování, citační manažery, elektronické publikování, knihovny a knihovnictví, moderní technologie v knihovnách, statistiky a měření výkonu knihoven, library advocacy, návrh a tvorba webových stránek a aplikací se zaměřením na knihovny.

Pavlína Mazáčová

Pavlína Mazáčová je odbornou asistentkou na KISKu, působí také jako středoškolská ředitelka. Zaměřuje se na pedagogické a didaktické problémy.

Odbornost

 

Alžběta Strnadová

Alžběta Strnadová vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě. Působila jako metodička vzdělávacího programu BiblioEduca, předtím jako psycholožka a metodička ve Společnosti pro kvalifikaci na trhu práce, v současnosti se stará o zázemí týmu KISKu.

Odbornost