Minimum pro ICT koordinátora

Datum

Úterý 23.8.2016 9:10 – 15:10

Cena

600 Kč

Místo

FF MU, Brno

 

Jak se k nám dostanete?

Lektor

Michal Černý

Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání v rámci Kabinetu knihovnictví a informačních studií na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako Vzdělávací technologie, Metodik ICT, Laboratoř vzdělávacích technologií nebo Digitální kompetence. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi. Na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

TwitterLinkedIn

Anotace

Akreditovaný kurz DVPP, který je nutný pro výkon specializované pedagogické činnosti Koordinátora ICT ve školách. Účastníci kurzu se postupně seznámí jak s pedagogickými a didaktickými aspekty využívání moderních technologií a ICT, tak se zásadami a specifiky jejich koordinace. V rámci celého roku se budeme důsledně snažit propojovat teoretickou a praktickou část.

Účastník tak odchází nejen s dobrými teoretickým základy a praktickými kompetencemi pro práci s technologiemi samotnými, žáky a svými kolegy, ale také s mnoha připravenými dokumenty a postupy, které mu do začátku mohou pomoci. Od hotové evaluace školy podle metodiky Škola21, až po řád počítačové učebny či strategii ICT. Obsah je do velké míry přizpůsobován potřebám a přáním účastníků tak, aby bylo možné nabyté znalosti snadno implementovat do školní praxe, již v průběhu jeho trvání.

Kurz je dvousemestrální, prezenční výuka probíhá v sobotu (většinou od 9:10-14:05), tak, aby jeho absolvování nenarušovalo běžný chod školy či výkon povolání. Dovolená je nejvýše 50% absence. Součástí studia jsou nejen presenční setkání, ale také e-learningový kurz.

Obsah kurzu

 • organizační pokyny, úvod
 • role koordinátora ICT ve školním prostředí
 • škola21 a strategické řízení školy v oblasti ICT
 • řád, smysl a provoz počítačové učebny
 • technologické inspirace dle zájmu účastníků
 • jak podpořit kolegy, plánovat inovace a technologické vzdělávání
 • dotazy, evaluace, závěr

Pro koho je kurz určen?

Koordinátoři ICT bez specializačního studia, učitelé informatiky.

Proč se přihlásit?

Během kurzu se naučíte například:

 • jak sestavit řád počítačové učebny a pracovat s evaluačním nástrojem Škola21
 • podle čeho vybírat ICT
 • jak stanovit ICT strategii školy
 • jaká je role koordinátora ICT
 • seznámíte se základními nástroji, které je možné ve školním prostředí na rozvoj ICT využít.

V ceně kurzu jsou skripta Metodik ICT a Koordinátor ICT, které jsou praktickým průvodcem koordinátora ICT. Nahlédněte také do e-podpory.

Kurz je akreditován MŠMT, absolvováním získáte certifikát.