Od vlastního modelu až po 3D tisk

Datum

Pondělí 26.9.2016, 16:00 – 18:00

Cena

200 Kč

Místo

FF MU, Brno

 

Jak se k nám dostanete?

Lektor

Michal Černý

Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu knihovnictví a informačních studií v na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako Vzdělávací technologie, Metodik ICT, Laboratoř vzdělávacích technologií nebo Digitální kompetence. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi. Na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

Twitter, LinkedIn

Anotace

V rámci semináře se účastníci naučí pracovat s jednoduchým nástrojem pro modelování 3D objektů (123D Design od Autodesku nebo TinkerCAD) a svůj model si vytisknou na 3D tiskárně. Společně pak budeme přemýšlet o tom, k čemu lze 3D modely a 3D tisk ve vzdělávání využít

Obsah kurzu

  • uvedení do tématu
  • modelování ve vybraném nástroji (123D Design, případně TinkerCAD)
  • práce s 3D tiskárnou a 3D tisk 
  • diskuse nad možným využitím těchto technologií ve škole

Pro koho je kurz určen?

Pro kohokoli se základní počítačovou gramotností, kdo se chce dozvědět něco o 3D tisku.

Proč se přihlásit?

Získáte základní dovednosti v oblasti tvorby jednoduchých 3D modelů a v oblasti obsluhy a tisku na 3D tiskárně (3D UpMini).