Vzdělávací aplikace pro první stupeň

Datum

Pátek 26.8. 2016, 9:10 – 15:10

Cena

600 Kč

Místo

FF MU, Brno

 

Jak se k nám dostanete?

Lektor

13487856_10206249499425101_121608536_n

Marie Indráková

Je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví a zároveň studentkou oboru Andragogika. Má zkušenosti se vzděláváním dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí za účelem zvyšování jejich počítačové gramotnosti. Na Masarykově univerzitě byla v roli lektorky a koordinátorky zapojena v projektu INTERES, který se věnoval vzdělávání učitelů v oblasti využivání nových technologií ve výuce a mimo ni. Následně působila jako externí ICT mentorka na základní škole ve Svitavách.

Anotace

Cílem kurzu je seznámit učitele či vychovatele s vhodnými vzdělávacími aplikacemi dostupných na mobilních zařízeních pro děti na prvním stupni. Důraz bude kladen na praktické vyzkoušení vybraných aplikací a jejich kritické zhodnocení vzhledem k potřebám dětí. Jednotlivé části lekce budou rozčleněny do vzdělávacích oblastí dle RVP. Účastníkům budou dále představeny zdroje pro inspiraci, například různé komunitní kruhy věnující se vzdělávacím aplikacím a jejich hodnocením. Při výběru aplikací budou zohledněna specifika tří nejběžnějších operačních systémů (iOS, Android, Windows 8/10).

Obsah kurzu

  • úvodní seznámení, organizační pokyny
  • čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním typům gramotností a ke klíčovým dovednostem
  • digitální storytelling – metody a formy 
  • představení online nástrojů s praktickým vyzkoušením
  • představení aplikací pro dotyková zařízení s praktickým vyzkoušením 
  • návrh využití vybraného nástroje či aplikace s ohledem na vlastní učitelskou praxi 
  • odkazy na další zdroje, diskuze, závěr

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro učitele či vychovatele, které zajímá problematika čtenářské gramotnosti a disponují základní počítačovou gramotností.

Proč se přihlásit?

Objevíte možnosti, které nabízí moderní technologie v kontextu rozvoje čtenářské, potažmo informační a digitální gramotnosti žáků. Budete mít příležitost si aplikace a nástroje vyzkoušet na různých typech zařízení a navrhnout si jejich použití s ohledem na vlastní pedagogickou činnost.