Vzdělávací aplikace pro první stupeň

Datum

Pátek 21.4.2017, 9:10 – 15:10

Cena

600 Kč

Místo

FF MU, Brno

 

Jak se k nám dostanete?

Lektor

13487856_10206249499425101_121608536_n

Marie Indráková

Je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví a zároveň studentkou oboru Andragogika. Má zkušenosti se vzděláváním dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí za účelem zvyšování jejich počítačové gramotnosti. Na Masarykově univerzitě byla v roli lektorky a koordinátorky zapojena v projektu INTERES, který se věnoval vzdělávání učitelů v oblasti využivání nových technologií ve výuce a mimo ni. Následně působila jako externí ICT mentorka na základní škole ve Svitavách.

Anotace

Cílem kurzu je seznámit učitele či vychovatele s vhodnými vzdělávacími aplikacemi dostupných na mobilních zařízeních pro děti na prvním stupni. Důraz bude kladen na praktické vyzkoušení vybraných aplikací a jejich kritické zhodnocení vzhledem k potřebám dětí. Jednotlivé části lekce budou rozčleněny do vzdělávacích oblastí dle RVP. Účastníkům budou dále představeny zdroje pro inspiraci například různé komunitní kruhy věnující se vzdělávacím aplikacím a jejich hodnocením. Při výběru aplikací budou zohledněny specifika tří nejběžnějších operačních systémů (iOS, Android, Windows 8/10).

Obsah kurzu v bodech

 • úvodní seznámení, organizační pokyny
 • obchod – vyhledávání a instalace aplikací 
 • jazyk a jazyková komunikace 
 • matematika a její aplikace 
 • člověk a jeho svět 
 • umění a kultura 
 • člověk a zdraví 
 • člověk a svět práce 
 • kde hledat inspiraci 
 • přídavná zařízení k tabletům 
 • diskuze a závěr 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro mírně pokročilé v práci s tabletem/chytrým telefonem, kteří disponují základní počítačovou gramotností.

Proč se přihlásit?

Objevíte zajímavé vzdělávací aplikace využitelné na prvním stupni ZŠ spolu s tím, kde hledat tipy na další aplikace.